Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến

Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến

Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến

Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến

Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến
Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến
Tổng hợp một số lỗi vi phạm biển báo giao thông phổ biến

Dưới đây chúng tôi tổng hợp tất cả các lỗi liên quan đến hành vi vi phạm về biển báo chỉ dẫn, biến báo cấm,… và các loại biển báo giao thông khác. 

 

Căn cứ dựa trên Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc “QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT”.

 

Lưu ý: Bài viết chỉ liệt kê tổng hợp các hành vi vi phạm có liên quan đến hiệu lệnh và biển báo giao thông.

 

 

1. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường

 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.

 

Biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” và “Cấm đỗ xe”

 

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”

 

- Quay đầu xe tại nơi có biển báo “Cấm quay đầu xe”

 

- Lùi xe ở đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển

 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

 

- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

 

- Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

 

Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt.

 

Biển báo “Cấm đi ngược chiều”

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông

 

- Không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông.

 

>>> Xem thêm: Các loại biển báo và mức xử phạt theo theo quy định mới nhất năm 2020

2. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

 

Biển báo “Cấm xe mô tô và xe gắn máy”

 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; 

 

- Đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”

 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Dừng xe, đỗ xe trên cầu;

 

- Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển

 

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển.

 

- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

 

- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe

 

- Thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều

 

- Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

 

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông

 

- Không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông.

 

3. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng

 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Lùi xe ở đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất.

 

- Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; 

 

- Đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” 

 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển

 

- Không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy.

 

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

 

- Quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo “Cấm quay đầu xe”.

 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định;

 

- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

 

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; 

 

- Không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Lùi xe trên đường cao tốc; đi ngược chiều trên đường cao tốc;

 

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy đạp điện, xe thô sơ khác

 

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Đi vào khu vực cấm; 

 

- Đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển

 

- Đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”;

 

>>> Xem ngay: Mức xử phạt mới về vi phạm giao thông theo nghị định 100 làm hú hồn tài xế

4. Đối với người đi bộ

 

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường

 

Biển báo cấm người đi bộ

 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ:

 

- Đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

 

Đối với người điều khiển dẫn dắt súc vật, xe súc vật kéo

 

Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường

 

- Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới

 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 

- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

 

Đối với các hành vi vi phạm khác về biển báo, điền tín hiệu giao thông

 

Với hành vi để vật che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông:

 

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân

 

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức

 

>>> NGUỒN: TỔNG HỢP

Các bài viết khác

Biển Báo Quen, nhưng bỏ lâu nên Quên?

Đối với một số người có trí nhớ kém, việc ghi nhớ các loại biển báo giao thông vô cùng khó khăn mặc dù đã thi đậu bằng lái B2. Việc học lấy bằng xong mà không lái xe ra đường để thực chiến...

Xem thêm

Sự thật biển báo khu vực đông dân cư “bẫy” tài xế nhiều như thế nào?

Vậy quy định tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư là bao lâu, và một vài điểm cần lưu ý cho anh em để tránh bị phạt oan trong trường hợp xuất hiện biển báo này.

Xem thêm

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất 2020

Đây là một biển báo vô cùng quan trong nó nhằm thông báo cho người dân khi tham gia giao thông biết được những điều nguy hiểm cần tránh ở đường phía trước để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi lưu...

Xem thêm

Các Loại Biển Báo Và Mức Xử Phạt Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ [2020]

Trung tâm đào tạo lái xe Thiên Tâm xin gửi đến các bác tài những loại biển báo giao thông đường bộ và xử lý vi phạm giao thông ở Việt Nam. Các bác tài hãy nhớ lưu ý và chấp hành đúng quy định luật...

Xem thêm